Hudba na svatbu od Dua Lhotákovi

Kapel, zpěváků a pseudohudebníků máme v dnešní době, i díky zásluze různých televizních soutěží, čím dál více. Proto je pro nás o poznání těžší zodpovědět otázku, s kým bychom tak mohli být dobře spokojeni?

Hudba na svatbu, klenot, který nabízí, má opravdu silné pouto úzce související se svatebním obřadem. Je opravdu velmi důležité vybrat vhodně, protože tento okamžik v nás zanechá silné vzpomínky a nebylo by příliš hezké vzpomínat na to negativně. Svatba je opravdu velmi důležitý okamžik, který neděláme jednou týdně, a proto bychom měli chtít mít vše připravené naprosto senzačně a bezchybně – musíme tudíž počítat i s kvalitní hudbou na svatbu. A vězte tomu, že Duo Lhotákovi nejen Vás, ale i všechny přítomné potěší jak svým repertoárem, tak i kvalitou projevu a profesionalitou – mají za sebou již několik desítek let vystupování.

Duo Lhotákovi se za své zkušenostmi rozhodně nemají co stydět. Nabízí hudbu na svatbu, hudbu na oslavy, večírky a další slavnostní okamžiky. Jejich život je zaobírán do světa hudby už dlouhá léta. Zpěvák Jaroslav, talentovaný hudebník a talentovaná zpěvačka Irena s velmi sympatickou barvou hlasu, vystupovali již před rokem 1989 v pražských music barech a diskokavárnách. V průběhu dalších dvaceti let jsme je mohli spatřit v cizojazyčných zemích, například na Skandinávském poloostrově ve Finsku nebo na zámořské turistické lodi Albatros pod taktovkou Hapaga Lloyda, dále v Rakousku a zejména v Německu. Od roku 2007 je vítr nadobro zanesl zpět k nám, kde právem uplatňují své zkušenosti i tím, že pro ně není sebemenší problém zajistit hudbu na svatbu i v cizím jazyce.

One Response to “Hudba na svatbu od Dua Lhotákovi”

  • Bihter napsal:

    Boha jeho, kam se to ubedre1me? Horolezci a reprodukovane1 hudba, apurtaara… :-( ((. Copak mezi ve1mi vymřeli kytariste9 a pěvci?? Netušil jsem, že budete medt takove9 proble9my. Jinak bych ve1m poradil abyste se obre1tili na Karabinu (Pavel Jelednek-Čedča), Knedry (web Oty Šimedčka) nebo Bahne1ky (še9f skupiny Hynek je še9fem Punkevnedch jeskyned).C.

Leave a Reply